Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych 4home

4 Home sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe w domenie *.4home.waw. i *.mamytopodklucz. Gromadzenie w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłączenie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron 4 Home sp. z o.o. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • Publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może być to bezpośrednio komputer użytkownika)
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • Nazwa użytkownika podawana w czasie autoryzacji,
 • Czas nadejścia żądania,
 • Pierwszy wiersz żądania http,
 • Kod odpowiedzi http,
 • Liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony 4 home sp. z o.o. nastąpiło przez odnośnik,
 • Informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony 4 Home sp. z o.o. Dla zapewnienia najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Przechowywane są też dane z formularza kontaktowo-ofertowego zamieszczonego na stronie
4 home sp. z o.o. Dokładny wykaz przechowywanych danych z formularza jest następujący:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres lokalu
 • Stan lokalu (deweloperski czy nie)
 • Metraż mieszkania
 • Telefon kontaktowy
 • Adres e-mail

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania podstawowych danych tj. Imię, stan mieszkania, metraż mieszkania telefon kontaktowy lub adres e-mail, nie jest możliwe realizowanie usługi przygotowania oferty.

Wykorzystanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią 4 Home sp. z o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Zebrane dane dotyczące formularza kontaktowo-ofertowego przechowywane będą przez okres 3 miesięcy jako materiał pomocniczy do przygotowywania ofert pod warunkiem, że osoba nie zdecyduje się na realizację usługi opisywanej w ofercie. W przypadku realizacji usługi dane będą przechowywane przez okres trwania usługi. Informacje te nie są ujawniane nikomu poza pracownikami 4home sp. z o.o. Na podstawie zebranych danych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w lepszym dopasowaniu usługi do oczekiwań klientów. Zbiorcze podsumowania takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych 4 home sp. z o.o.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach 4home
sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie 4 home sp. z o.o. okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO –  do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu 4 Home Sp. z o.o. powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki od innych stron

Serwis 4 Home sp. z o.o.  zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW 4 Home sp. z o.o.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

 1. Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4HOME sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-485,ul. Kleszczowa 18 lok. 11 , z którym również można się kontaktować przez e-mail biuro@4home.waw.pl.

 2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji zapytań ofertowych oraz działania strony. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie w celu realizacji zapytań ofertowych.

 3. Niepodanie danych osobowych wiąże się z następującymi konsekwencjami brak możliwości przygotowania oferty, ale nadal będzie można korzystać ze wszystkich funkcji serwisu www.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od momentu przygotowania oferty lub w przypadku realizacji usługi zawartej w ofercie, do momentu wykonania tej usługi.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.